واشر (Washer)

واشر، در حقیقت، واسطه بین مهره و بدنه بوده و حلقه‌ای است از جنس فلز و یا گاه لاستیک.

واشرها معمولاجهت توزیع بار پیچ و مهره‌ها استفاده می‌شوند.

استفاده از واشر دلایل گوناگونی دارد؛

1. زیر مهره قرار می گیرد تا چرخش مهره به قطعه ی اصلی آسیب نرساند.

2. از باز شدن مهره یا پیچ براثر لرزش جلوگیری می كند. 3. فشار حاصل از بستن مهره بر قطعه یكار را بهتر انتقال می دهد .

تعریف واشر
star_rate
فهرست